Blog

Najnowsze aktualności na stronie.

Książka

„Mayday! Mam słabe wyniki sprzedaży”

„Mayday! Mam słabe wyniki sprzedaży”

Książka adresowana jest do ludzi związanych z handlem. To lektura zarówno dla właścicieli firm i osób zarządzających działami handlowymi oraz pracowników tych działów. Materiał nadaje się do użycia również przez firmy szkoleniowe.

Celem tej książki jest wyedukowanie czytelnika, aby był w stanie podjąć odpowiednie działania prowadzące do wzrostu sprzedaży poprzez znalezienie przyczyn porażek w trzech obszarach: po stronie firmy handlowej, sił handlowych oraz zasadach procesu sprzedaży.

W przeciwieństwie do innych książek, ta nie ogranicza się jedynie do wylistowania „czego nie robić”, lecz precyzyjnie wskazuje, „co i jak robić należy”. Gotowe do użycia szablony audytów, pozwolą przeprowadzić własne badania, które odpowiedzą na pytania: jak twoja firma przygotowana jest do walki o klienta, jak przygotowane są do tego siły handlowe oraz jak dobry lub zły jest obecnie stosowany proces sprzedaży. Na tej podstawie będziesz w stanie poprawić każdy z wymienionych obszarów Szablon audytu jest przygotowany w taki sposób, aby sprawnie i szybko odesłać cię do rozdziału, który porusza dane zagadnienie.

Autor

Autor książki oraz 8 publikacji biznesowych, manager i strateg sprzedaży.

Specjalista w zakresie budowy i wprowadzania marek, budowy i rozwoju sieci handlowych, budowy wartości dodanej pozwalającej na skuteczną walkę z konkurencją.

Strateg sprzedaży dla jednego z największych, polskich funduszy inwestycyjnych realizujących przejęcia firm, gdzie jest odpowiedzialny za analizę potencjału handlowego oraz tworzenia i wdrażania strategii wzrostu sprzedaży.

Ponad dwadzieścia lat doświadczenia w rozwijaniu i zarzadzaniu sprzedażą, sieciami dystrybucyjnymi oraz klientami kluczowymi. Doświadczenie współpracy z koncernami z: Niemiec, Włoch, Francji oraz Stanów Zjednoczonych. Obecnie odpowiedzialny za rynek Europy.

Partner i Strateg Sprzedaży w szkoleniowo-coachingowej Grupie Kozubik. Autor „Raportu o stanie polskiego sektora średniej wielkości firm handlowych za rok 2016”. Twórca audytu oraz ratingu oceniającego możliwości rozwoju i bezpieczeństwa sprzedaży dla firm handlowych.

Logo Kozubik i Partnerzy

Pobierz publikacje

Bezpłatne książki i publikacje

„Mayday! On the sales chart”
English version.

This book is dedicated to people associated with trade. It is a good material both for owners and managers of commercial companies, but also for all types of sales representatives. Additionally, the presented material will be a good teaching tool suitable for training companies and institutions of higher education specializing in trade themes.

The objective of this book is to educate the reader, so that he or she would be able to take appropriate actions leading to increasing the sales results through identifying the reasons for failures in three areas: on the part of the commercial company, on the part of the trade forces and on the part of the principles of conducting the sales process. Each of the aforementioned chapters has been discussed in a separate part of the book.

Unlike many other publications, this one is not limited to listing “what not to do” but it instructs the reader “what to do and how”. Ready-made audit templates will allow you to conduct your own analyses in order to obtain answers to questions, such as how well your company is prepared for competing for customers, how well the sales forces are prepared for that, and how good or how bad the sales process currently applied in your company is. On this basis, you will be able to improve each of the enumerated areas. Using this book will be very comfortable. The audit template has been conceived in such a manner that you can smoothly and quickly refer to the chapter discussing a particular issue.

Pobierz Mayday! On the sales chart

"Raport o stanie polskiego sektora średniej wielkości firm handlowych za rok 2016"

Wydolność firm handlowych została oparta na bazie oceny 5 kluczowych obszarów handlowych, na które złożyły się 42 parametry, do których zostało przypisanych po 5 punktów pomiarowych. Daje to łącznie ponad 200 ocenianych zagadnień.

Publikacja zawiera informacje o mocnych stronach, a także najczęściej popełnianych błędach w firmach handlowych. Znajdziesz tu ogromną ilość propozycji usprawnień, dzięki którym opracujesz skuteczne plany naprawcze.

Największy hamulec rozwoju sprzedaży wiąże się z obszarem „działania i narzędzia handlowe”: brak wypracowanego modelu procesu sprzedaży, znikoma wartość informacji po spotkaniach z klientem czy brak zdobywania feedbacku przez ponad 70% firm, co sprawia że handlowcy nie wiedzą dlaczego przegrywają.

Pobierz bezpłatne opracowanie za rok 2016.

Sales Consulting

Na rynku znajdziesz ogromną ofertę usług i narzędzi, ale których rzeczywiście potrzebujesz?

Zapraszamy do skorzystania z analizy potrzeb, a następnie doboru odpasowanego rozwiązania.

Poniżej przykładowy zakres tematyczny, więcej informacji znajdziesz na stronie Grupa Kozubik i Partnerzy.

Maciej Kozubik

 • Praktyczna przedsiębiorczość
 • Przywództwo
 • Rozwój Osobisty

Krzysztof Krawczyk

 • Organizacja działu handlowego
 • Budowa silnej marki i przewagi nad konkurencją
 • Precyzyjna analiza klientów rynku B2B
 • Skuteczny proces sprzedaży

Marta Dębowiec

 • Zarządzanie sprzedażą
 • Budowanie zespołów handlowych
 • Rekrutacja i selekcja personelu

Agnieszka Głód

 • Rozwijanie kompetencji miękkich
 • Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi

Dorota Strasz

 • Zarządzanie zespołem
 • Aktywna sprzedaż produktów finansowych
 • Wsparcie sieci sprzedaży
 • Sprzedaż i motywacje

Małgorzata Kwiecień

 • Rozwój kompetencji pracowników
 • Rozwój kompetencji kadry managerskiej
 • Budowanie efektywnych zespołów
 • Standardy obsługi klienta

Rafał Rodak

 • Rozwijanie kompetencji miękkich
 • Zarządzanie organizacjami i projektami

Małgorzata Rosicka

 • Zarządzanie zespołem sprzedażowym
 • Motywacja zespołu handlowego

Małgorzata Świerkosz-Hołysz

 • Rozwój kompetencji menedżerskich
Logo Kozubik i Partnerzy

Think Tank - „Novus Ordo Operando”

Wysoka skuteczność firm handlowych w trakcie rewolucji industry 4.0

Dobra znajomość produktu przestała być gwarantem sukcesu sprzedaży. Precyzyjna wiedza o potrzebach klientów jest konieczna, a przewagę może zapewnić znajomość mocnych i słabych stron konkurencji. Osiągnięcie jej będzie możliwe jedynie dla tych, którzy spojrzą na sprzedaż pod znacznie szerszym kątem.

Sprzedaż to coraz więcej dyscyplin, które choć doskonale rozwinięte, to jednak nie stanowią jedności ze sobą. Kiedy spotka się ze sobą zespół ekspertów różnych dziedzin i spojrzy na zjawisko sprzedaży pod swoim kątem, jednocześnie poznając wiedzę i punkt widzenia pozostałych, to stworzą jeszcze doskonalsze rozwiązania biznesowe.

Łączymy ekspertów różnych obszarów związanych z handlem, aby rozpocząć pracę nad wypracowaniem integralnego modelu budowy i zarządzania firmą handlową. Wierzymy, że taki materiał pozwoli na zbudowanie ultra skutecznej firmy handlowej przyszłości.

Niebawem nasz think tank, rozpocznie dzielić się zdobytą wiedzą.